ICA bilförsäkring

ICA bilförsäkring

ICA bilförsäkring

ICA Försäkring, en del av det välkända och betrodda ICA-koncernen, erbjuder en rad försäkringsprodukter, inklusive en omfattande bilförsäkring. Med ett starkt fokus på kundnöjdhet och konkurrenskraftiga priser, strävar ICA Försäkring efter att ge sina kunder trygghet både på vägen och i vardagen.
ICA:s bilförsäkring är utformad för att ge ett brett skydd för din bil och din ekonomi. Den grundläggande försäkringen inkluderar skydd för skador på din bil orsakade av kollision, brand, stöld och vandalism. Dessutom täcker den även rättegångskostnader och krishjälp. För ännu större trygghet kan du lägga till tillägg som hyrbil, assistans och självriskskydd.
Genom att kombinera ett starkt grundskydd med flexibla tilläggsalternativ erbjuder ICA:s bilförsäkring en lösning som kan anpassas efter just dina behov och omständigheter.

Sidan innehåller annonslänkar

ICA Bilförsäkring

ICA

ICA Bilförsäkring Innehåll

ICA bilförsäkring

ICA Bilförsäkring

Med ICA Pluspaket så sänks vagnskadesjälvrisken vid skadegörelse. Även delvis hyrbil och Assistans ingår. Det är något vi rekommenderar om du väljer OKQ8 som din bilförsäkring som så många andra.

Se ditt pris
5 star

bilförsäkring innehåll

Vad ingår i ICA bilförsäkring?

Trafikförsäkring

ICA Försäkring, en ledande aktör på den svenska försäkringsmarknaden, erbjuder ett brett utbud av försäkringstyper, bland dem trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och täcker kostnader för skador som orsakats på andra fordon, föremål eller personer vid trafikolyckor.
En unik aspekt av ICA Försäkring är att de erbjuder fasta priser på sin trafikförsäkring. Dessutom belönar de lojala kunder med ICA-bonus, vilket kan bidra till att göra deras försäkring ännu mer prisvärd.
Det är också viktigt att notera att ICA Försäkring erbjuder ytterligare täckning för bilförsäkringskunder. Detta innebär att kunderna har möjlighet att skräddarsy sin försäkring efter sina specifika behov och situation.
Men, det bör noteras att trafikförsäkring inte täcker skador på ens eget fordon som orsakats av en själv, stöld, vandalism eller andra olyckor. För att få täckning för dessa situationer, kan kunderna överväga att köpa helförsäkring eller halvförsäkring från ICA Försäkring.
ICA Försäkring tycker vi erbjuder en omfattande och flexibel trafikförsäkring som kan anpassas efter kundens behov, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga priser och belöningar för lojala kunder.

Halvförsäkring

ICA Försäkring erbjuder halvförsäkring som ett alternativ för dem som söker ett mer omfattande skydd än det grundläggande skyddet som trafikförsäkringen erbjuder. ICA:s halvförsäkring täcker flera typer av skador som din bil kan råka ut för, inklusive brand, glasskador och stölder.
Enligt kundrecensioner har ICA:s bilförsäkring, inklusive deras halvförsäkring, fått goda betyg för sin konkurrenskraftiga prissättning. Detta är en viktig faktor att överväga, eftersom kostnaden för försäkring kan vara en betydande utgift för bilägare.
Det är också värt att notera att ICA Försäkring har åtagit sig att bjuda in majoriteten av sina kunder att lämna ett ärligt omdöme. Detta visar på företagets engagemang för transparens och kundtillfredsställelse.
För de kunder som söker ännu mer omfattande skydd erbjuder ICA också helförsäkring, vilket inkluderar allt som ingår i halvförsäkringen, plus ytterligare täckning för vagnskada.
Sammanfattningsvis verkar ICA:s halvförsäkring erbjuda ett starkt skydd för en rad olika skadesituationer, till ett konkurrenskraftigt pris.

Helförsäkring

ICA Försäkring erbjuder en helförsäkring som ger ett omfattande skydd för din bil. Helförsäkringen inkluderar allt som ingår i ICA:s halvförsäkring, samt extra skydd för skador på din egen bil, oavsett om skadan är din egen förorsakade eller orsakad av någon annan.
ICA:s helförsäkring ger också rätt till ersättning vid rättegångskostnader och psykologisk första hjälpen om du skulle råka ut för en trafikolycka. Detta är ett viktigt tillägg som kan ge extra trygghet i en redan stressig situation.
En annan fördel med ICA:s helförsäkring är att den inkluderar assistans vid maskinskada, vilket innebär att du får hjälp om din bil skulle gå sönder under färd. Detta är en mycket användbar tjänst som kan spara dig både tid och pengar.
En av de stora fördelarna med ICA:s helförsäkring är att den inkluderar skydd för plåt- och lackskador på din bil. Detta betyder att om din bil råkar ut för en skada som påverkar plåten eller lacken, till exempel genom en kollision eller vandalism, kommer kostnaderna för reparationer att täckas av försäkringen. Detta är en viktig funktion eftersom plåt- och lackskador kan vara dyra att reparera. ICA:s helförsäkring kan därför ge dig extra lugn, eftersom du vet att du kan få hjälp med att täcka dessa potentiellt höga kostnader.

Pluspaket

ICA Försäkring erbjuder ett tillägg till sin halv och helförsäkring som verkligen förstärker dess värde och ger kunderna ytterligare trygghet.
Tillägget för hyrbil är en utmärkt funktion för de som är beroende av sin bil på daglig basis. Om din bil skulle skadas eller förloras, och skadan omfattas av försäkringen eller vagnskadegarantin, täcker detta tillägg 75% av kostnaderna för hyrbil. Detta kan vara en livräddare i en stressande situation och hjälpa dig att fortsätta med ditt liv som vanligt.
Assistansförsäkringen är också en viktig funktion som erbjuder snabb hjälp på vägen om du råkar ut för olika problem som bensinstopp, urladdat batteri, inlåsta nycklar eller maskinfel. Att veta att du kan få hjälp inom en timme kan ge stor sinnesro när du är ute på vägen.
Slutligen erbjuder ICA Pluspaket ett självriskskydd, vilket minskar den ordinarie vagnskadesjälvrisken till 0 kr vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man samt vid kollision utomlands med annat identifierat fordon. Detta tillägg kan spara dig för stora utgifter om något oväntat skulle hända.
Sammanfattningsvis visar dessa tillägg till ICA:s helförsäkring företagets engagemang för att erbjuda sina kunder ett omfattande skydd och maximal trygghet. De är bevis på att ICA Försäkring strävar efter att gå utöver det grundläggande skyddet och verkligen möta sina kunders behov.

ICA bilförsäkring självrisker

ICA

ICA Bilförsäkring Självrisker

Se ditt pris

ICA bilförsäkring Omdöme

ICA Försäkring är en framstående aktör på den svenska försäkringsmarknaden, särskilt inom bilförsäkringssektorn.
Kunder har berömt ICA Försäkring för att vara hjälpsamma, trevliga och effektiva. En kund berättade om en incident där deras bil gick sönder utomlands, och de fick utmärkt hjälp från personalen på ICA Försäkring.
Det är också värt att notera att ICA Försäkring erbjuder en rad olika försäkringsalternativ, vilket gör det möjligt för kunderna att skräddarsy sin försäkring efter deras specifika behov. Dessutom har ICA Försäkring fått goda omdömen för sina konkurrenskraftiga priser.
Sammanfattningsvis så har ICA bilförsäkring ha ett starkt rykte när det gäller kundservice, flexibilitet och prisvärdhet. Men det är alltid rekommenderat att jämföra flera alternativ av ICA bilförsäkring innan du väljer en för att säkerställa att du får den bästa möjliga täckningen för just dina specifika behov.

Se ditt pris

Publicerat av

Redaktionen
Forsakran.se
Logo

Frågor och svar

Frågor och svar?

Vad ingår i ICA:s grundläggande bilförsäkring?

ICA:s grundläggande bilförsäkring inkluderar skydd för skador på din bil orsakade av kollision, brand, stöld och vandalism.

Hur fungerar hyrbilstillägget?

Om din bil skadas eller förloras, och skadan omfattas av försäkringen eller vagnskadegarantin, täcker hyrbilstillägget 75% av kostnaderna för hyrbil.

Vilka tillägg kan jag lägga till min ICA bilförsäkring?

Du kan lägga till Pluspaket till din ICA bilförsäkring för att öka ditt skydd. Dessa inkluderar hyrbil, assistans och självriskskydd.

Hur kan jag teckna en bilförsäkring hos ICA?

Du kan teckna en bilförsäkring hos ICA genom att besöka deras hemsida eller ringa deras kundtjänst.