Evoli bilförsäkring

Evoli bilförsäkring

Evoli bilförsäkring

Evoli bilförsäkring erbjuder ett omfattande skydd som man kan lita på, med smarta tillval och fullständig överblick i Evoli-appen. Dessutom kan användare aktivera Premium-försäkringen för lägre självrisker. Denna flexibilitet gör det möjligt för kunderna att anpassa sin försäkring efter sina egna behov, oavsett om de vill lägga till eller ta bort specifika tillägg. Priset på försäkringen bestäms av flera faktorer, inklusive märke, typ och årsmodell av bilen, körsträcka, område och ålder på föraren. Detta ger varje kund ett pris som är rättvist och överensstämmer med bilen och förarens risk för skada.

Sidan innehåller annonslänkar

Evoli Bilförsäkring

Evoli

Evoli Bilförsäkring Innehåll

Evoli bilförsäkring

Evoli Bilförsäkring

Med Evoli slipper du både bindningstid och uppsägningstid. Det finns Skadejour dygnet runt och du får även en billig premie och du är en försiktig förare.

Se ditt pris
5 star

bilförsäkring evoli innehåll

Vad ingår i Evoli bilförsäkring?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en nödvändig grundläggande försäkring för alla bilägare. Enligt trafikskadelagen, måste alla bilar som inte är avställda ha en trafikförsäkring. Evoli Bilförsäkring erbjuder en omfattande trafikförsäkring som täcker personskador och skador på andras egendom upp till 300 miljoner kr. Det bör noteras att denna försäkring inte täcker skador på det försäkrade fordonet.
Evoli går dock ett steg längre än vad trafikskadelagen kräver. Förutom att ersätta skador på andra personers egendom, ersätter de också tillhörigheter och kläder som skadats under olyckan. Denna ersättning gäller både föraren och passagerare och kan uppgå till 25% av ett prisbasbelopp per person. Detta ger en extra nivå av skydd för dem som är inblandade i en olycka, vilket kan vara en stor lättnad i en redan stressande situation.
Genom att erbjuda denna utökade täckning visar Evoli sitt åtagande att ge kunderna bästa möjliga skydd. Med Evoli kan du känna dig trygg i vetskapen att du är väl skyddad om en olycka skulle inträffa.

Halvförsäkring

Evoli halvförsäkring erbjuder ett utökat skydd jämfört med grundläggande trafikförsäkring. Förutom att täcka personskador och skador på andras egendom, inkluderar halvförsäkringen även maskinskada, stöld, glaskada, brand, räddning och rättskydd. Detta gör den till en av de mest populära försäkringstyperna bland bilägare i Sverige. Försäkringen täcker brand- eller explosionsskador samt skador på elektriska kablar orsakade av kortslutning, men inte skador orsakade av explosioner från motorn, avgassystemet, däck eller slangar. Glaskada och stenskott är också täckta, dock inte om de uppstår genom en trafikolycka eller annan yttre händelse. Vid stöld, inbrott eller stöldförsök erbjuder försäkringen ersättning, inklusive för normalt bilutrustning som ljudsystem och GPS, dock med en begränsning på 30 000 kr för vissa typer av utrustning och förutsatt att bilen var låst vid tidpunkten för stölden. Maskinskador täcks för fordon som är nyare än 8 år eller har kört mindre än 10 000 mil, men det finns undantag. Dessutom erbjuder försäkringen bärgning och assistans till verkstad vid olycka, stöld och andra driftstopp, men inte vid bränslebrist. Slutligen erbjuder halvförsäkringen rättskydd upp till 250 000 kr vid tvister som kan härledas till bilägandet.

Helförsäkring

Evoli helförsäkring är det mest omfattande skyddspaketet för bilägare. Den innehåller alla fördelar som finns i trafik- och halvförsäkringen, men inkluderar även vagnskada. Vagnskadeförsäkring innebär att du får ersättning vid skador på din egen bil vid en trafikolycka, brand, stöld, naturskada och vissa former av skadegörelse. Evoli helförsäkring är idealisk för dig som vill ha maximalt skydd för din bil, oavsett om det är en ny eller begagnad bil. Försäkringen täcker inte bara skador på andras egendom och personskador, utan även skador på din egen bil, vilket ger dig fullständig trygghet på vägen. En annan fördel med Evoli är att de erbjuder sina försäkringstjänster utan bindningstid. Detta ger dig flexibiliteten att ändra eller avsluta din försäkring när du vill, vilket kan vara särskilt fördelaktigt om dina omständigheter ändras.

Tilläggsförsäkringar

Evoli erbjuder ett antal tilläggsförsäkringar som ger extra skydd och komfort för bilägare. Dessa tilläggsförsäkringar kan läggas till din grundläggande bilförsäkring för att skapa en anpassad försäkringslösning som passar dina specifika behov.

En av de tillgängliga tilläggsförsäkringarna är Djurkollision. Denna tilläggsförsäkring, som kostar 9 kr i månaden, sänker din självrisk med upp till 6 000 kr om din bil skadas vid en krock med ett djur. Detta kan vara särskilt användbart för dem som ofta kör på landsvägar där risken för djurkollisioner är högre.

Evoli erbjuder också Bilassistans Plus, en tilläggsförsäkring som ger hjälp vid brist på bränsle, låsta nycklar, däckbyte, dött batteri och mer, utan självrisk. Detta kan ge dig extra trygghet om du befinner dig i en nödsituation med din bil.

En annan tilläggsförsäkring som Evoli erbjuder är Reservbil. Detta tillägg ger dig tillgång till en hyrbil om din egen bil inte kan användas på grund av en olycka eller skada. Detta kan vara en ovärderlig tjänst om du är beroende av din bil för dagliga aktiviteter som arbetsresor eller skjuts till och från skolan.

Förutom dessa tillägg, erbjuder Evoli också ersättning vid stöld av bilen, tillbehör och däck i förråd samt stöld av lösa föremål. Dessutom kan du få ersättning för skador orsakade av brand i närheten av din bil.

Evoli bilförsäkring självrisker

Evoli

Evoli Bilförsäkring Självrisker

* Premium självrisker
Se ditt pris

Evoli bilförsäkring självrisker

Evoli

Evoli Bilförsäkring Självrisker

* Premium självrisker
Se ditt pris

Publicerat av

Redaktionen
Forsakran.se
Logo

Frågor och svar

Frågor och svar?

Vad ingår i Evolis bilförsäkring?

Evolis bilförsäkring innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen täcker skador du förorsakar på andra personer eller egendom. Halvförsäkringen ger dig extra skydd mot brand, stöld, glas- och räddningsskador. Helförsäkringen inkluderar allt i halvförsäkringen plus vagnskada.

Vilka tilläggsförsäkringar erbjuder Evoli?

Evoli erbjuder flera tilläggsförsäkringar, inklusive Djurkollision, Bilassistans Plus och Reservbil.

Vad är unikt med Evolis bilförsäkring?

Evolis bilförsäkring är alltid utan bindningstid. Detta innebär att du har frihet att ändra eller avsluta din försäkring när du vill. Dessutom riktar Evoli sig särskilt till lågriskkunder som är över 30 år, har haft körkort länge och sällan orsakar några olyckor.

Vad säger kunderna om Evoli?

Evoli har fått positiva omdömen från sina kunder, med en superomdöme av 4.6/5 stjärnor på Reco.se. Kunderna uppskattar den trygga försäkringen till ett lågt pris samt företagets utmärkta kundservice.