Hedvig bilförsäkring

Hedvig bilförsäkring omdöme & Recension

Hedvig bilförsäkring

Hedvig är ett modernt, digitalt försäkringsbolag som revolutionerar bilförsäkringsbranschen. Med en transparent och kundcentrerad affärsmodell, erbjuder Hedvig enkel tillgång till omfattande och prisvärda bilförsäkringar. De kombinerar innovativ teknologi med utmärkt kundservice för att ge sina kunder en smidig och bekymmersfri upplevelse. Oavsett om du har en ny bil eller en äldre modell, kan Hedvig erbjuda en försäkringslösning som passar just dina behov. Här hittar ni omdömen, recensioner och information om Hedvig bilförsäkring.

Sidan innehåller annonslänkar

Hedvig Bilförsäkring

hedvig

Hedvig Bilförsäkring Innehåll

Hedvig bilförsäkring

Hedvig Bilförsäkring

Hyrbil och extra Assistans är ännu ett värdefullt tillägg som täcker hjälp vid driftstopp orsakade av bränslebrist, urladdat batteri eller förlust av bilnycklar. Ingår i Pluspaket

Se ditt pris
5 star

bilförsäkring innehåll

Vad ingår i Hedvig bilförsäkring?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en lagstadgad försäkring i Sverige och det är ett absolut krav för alla bilägare att teckna en sådan för att få lov att köra sin bil. Detta framgår tydligt av den svenska trafikskadelagen (1975:1410) . Denna försäkring är inte bara obligatorisk, utan den spelar också en avgörande roll i att skydda individer och egendom mot de potentiella skadorna och riskerna som kan uppstå i trafiken.
En trafikförsäkring täcker primärt två huvudområden. För det första personskador. Detta innebär att om en olycka skulle inträffa, skyddar försäkringen föraren, alla passagerare i bilen samt eventuella fotgängare eller cyklister som råkar vara inblandade i olyckan. Det inkluderar kostnader för sjukvård, rehabilitering och ibland även ersättning för inkomstförlust vid allvarliga skador .
För det andra, skyddar en trafikförsäkring mot skador på annans egendom. Om du som förare till exempel kolliderar med en annan bil, ett staket eller kanske till och med ett hus, kommer din trafikförsäkring att täcka kostnaderna för att reparera eller ersätta den skadade egendomen .
Det är viktigt att notera att trafikförsäkringen endast täcker skador som din bil orsakar på andra och deras egendom. Den täcker inte skador på din egen bil. För att få skydd för din egen bil, behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring

En av Hedvigs mest populära produkter är dess halvförsäkring för bilar. Denna försäkring erbjuder ett brett skydd som sträcker sig långt utöver det som täcks av en grundläggande trafikförsäkring. Inkluderat i halvförsäkringen är skydd mot brand, blixtnedslag och explosion, vilket ger ett viktigt skydd för din bil i händelse av dessa oförutsägbara händelser.
Glasförsäkringen täcker eventuella skador på bilens rutor, vilket kan vara särskilt viktigt för ägare till bilar med dyrare eller specialiserade glas. Stöld- och inbrottskyddet ger dig sinnesro genom att erbjuda ekonomiskt skydd om din bil skulle bli stulen eller utsatt för inbrott.
Halvförsäkringen inkluderar också vägassistans, vilket innebär att du får ersättning för kostnader om du behöver bärgning på grund av en trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Detta kan vara en livräddare i en nödsituation och ger dig tryggheten att veta att du inte kommer att bli strandsatt på vägen.
Ytterligare en fördel med Hedvigs halvförsäkring är dess maskin- och elektronikskydd. Detta innebär att bilens funktion skyddas från plötsliga, oförutsägbara skador, vilket kan vara särskilt värdefullt för de som äger nyare bilar med avancerad teknologi.
Rättsskyddet erbjuder hjälp med ombudskostnader vid vissa tvister, vilket kan vara ovärderligt om du hamnar i en juridisk tvist relaterad till din bil eller dess användning. Slutligen inkluderar försäkringen även kristerapi, vilket innebär att du får ersättning för terapi som en följd av exempelvis en trafikolycka.
Hedvigs halvförsäkring är ett starkt val för alla som söker ett omfattande skydd för sin bil. Genom att kombinera ett brett utbud av skydd med deras utmärkta kundservice och höga betyg, är Hedvig ett försäkringsbolag som verkligen levererar på sina löften.

Helförsäkring

Vagnskadeförsäkringen, som är en central del av deras helförsäkring, är särskilt imponerande med tanke på dess bredd och djup. Den ersätter skador på din egen bil vid en rad olika händelser – från trafikolyckor och kollisioner med djur till andra yttre olyckshändelser. Detta skydd ger dig tryggheten att veta att du är skyddad mot en mängd olika eventualiteter och kan köra med självförtroende.
En annan viktig aspekt av vagnskadeförsäkringen är att den täcker skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse av en utomstående person. Detta är en sällsynt funktion som inte alltid ingår i standardförsäkringar, men som kan vara ovärderlig i händelse av vandalism eller liknande händelser.
Slutligen inkluderar vagnskadeförsäkringen också skydd när bilen transporteras på annat transportmedel. Detta innebär att om din bil skulle skadas under transport, till exempel på en färja eller ett tåg, skulle du vara täckt. Detta är ytterligare ett bevis på hur Hedvigs helförsäkring strävar efter att erbjuda en heltäckande lösning för sina kunder.
Utöver dessa specifika aspekter av vagnskadeförsäkringen, är det också värt att notera Hedvigs utmärkta kundservice och deras användarvänliga plattform.
Med det sagt så erbjuder Hedvigs helförsäkring för bilar en överlägsen täckning som ger kunderna fullständig sinnesro. Med dess omfattande vagnskadeförsäkring och engagemang för utmärkt kundservice, står Hedvig ut som ett toppval för alla som söker en bilförsäkring som verkligen skyddar.

Pluspaket

Hedvigs tilläggspaket Plus är ett imponerande tillägg till deras redan robusta hel- och halvförsäkringar. Det erbjuder kunderna extra skydd och bekvämlighet vid oväntade händelser.
Hyrbilsförsäkringen är en viktig funktion som ersätter 75% av kostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar om din bil inte kan användas under reparationstiden. Detta ger dig friheten att fortsätta med ditt liv som vanligt, även om din bil är ur funktion. Om du inte utnyttjar hyrbilen, får du istället en daglig ersättning på 250 kr.
Extra Assistans är ännu ett värdefullt tillägg som täcker hjälp vid driftstopp orsakade av bränslebrist, urladdat batteri eller förlust av bilnycklar. Denna funktion täcker kostnaderna för reparation på plats om det är möjligt och inte är dyrare än bärgningskostnaderna. Dessutom, om reparationen tar längre tid än en timme, betalar försäkringen för en hyrbil i tre dygn.
Slutligen minskar detta tilläggspaket självrisken vid skada med upp till 3 000 kr. Detta är en betydande fördel som kan spara dig stora summor pengar i händelse av en olycka.
Hedvigs tilläggspaket Plus är ett starkt val för de som söker extra skydd och bekvämlighet. Det förbättrar redan starka hel- och halvförsäkringar och visar återigen varför Hedvig är en ledande aktör på försäkringsmarknaden.

Självrisker Hedvig bilförsäkring

hedvig

Hedvig Bilförsäkring Självrisker

Se ditt pris

Hedvig bilförsäkring Omdöme

Hedvig, ett relativt ungt försäkringsbolag grundat 2017, har snabbt blivit en framstående aktör på den svenska försäkringsmarknaden. Med en stark betygssättning på Trustpilot – 4,8 av 5 stjärnor – visar bolaget att det inte bara erbjuder omfattande försäkringar utan också högkvalitativ kundservice. De har också fått mycket positiva omdömen från sina kunder.
Hedvigs bilförsäkring är särskilt lovande och erbjuder ett brett spektrum av skydd för alla typer av bilar, oavsett om du har en äldre bil eller en ny elbil. Dessutom erbjuder Hedvig sina försäkringar utan bindningstid, vilket ger kunderna full frihet och flexibilitet.
Hedvigs helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som bolaget erbjuder. Den inkluderar allt som ingår i trafik- och halvförsäkring, plus extra skydd som vagnskadeförsäkring. Självrisken för vagnskada är 5 000 kr, men vid kollision med djur (viltolycka) gäller försäkringen utan självrisk.
Hedvigs bilförsäkring erbjuder en omfattande täckning till konkurrenskraftiga priser. Med dess flexibla villkor, starka kundservice och positiva kundrecensioner, framstår Hedvig som ett utmärkt val för alla som söker en pålitlig och omfattande bilförsäkring.

Se ditt pris

Publicerat av

Redaktionen
Forsakran.se
Logo

Frågor och svar

Frågor och svar?

Har Hedvig en självrisk?

Ja, Hedvig har en självrisk som varierar beroende på vilken typ av skada det rör sig om. Självrisken för vagnskada är 5 000 kr, men vid kollision med djur (viltolycka) gäller försäkringen utan självrisk.

Har Hedvig något skydd mot bränslebrist eller urladdat batteri?

Ja, med Hedvigs tilläggspaket Plus får du extra assistans vid driftstopp som orsakats av bränslebrist eller urladdat batteri. Skyddet täcker kostnaderna för reparation på plats om det är möjligt och inte är dyrare än bärgningskostnaderna.

Hur anmäler jag en skada till Hedvig?

Du kan anmäla en skada direkt via Hedvigs app eller webbplats. Du behöver ge dem detaljerad information om skadan och eventuellt skicka in bilder eller andra bevis.

Vilka betalningsalternativ erbjuder Hedvig för sin bilförsäkring?

Hedvig erbjuder flera betalningsalternativ, inklusive månadsbetalning, kvartalsbetalning, halvårsbetalning och årsbetalning. Du kan välja det alternativ som passar dig bäst.